Menu

Regelbijeenkomsten maart

Geplaatst: 03-02-2023

Zoals te doen gebruikelijk organiseert de Regel- & Handicapcommissie weer regelochtenden en -avonden in maart, voor het begin van het nieuwe golfseizoen.

Per 1 januari 2023 is er de 4-jaarlijkse regelherziening geweest, waarbij regels verduidelijkt zijn, verbeterd werden en er zelfs 1 regel is toegevoegd.

Dit vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de regelbijeenkomsten.

Daarnaast besteden we aandacht aan de belangrijkste punten uit het nieuwe baanreglement.

Alléén voor de competitiespelers is er een speciale ochtend gepland op 11 maart.
Die gaat, behalve over de nieuwe regels, ook over de specifieke regels in matchplay, de belangrijkste punten uit het NGF Competitiereglement en de rol van een referee en de commissie.

Om deel te kunnen nemen aan een regelochtend of -avond dient u zich in te schrijven via de wedstrijdpagina op de ledensite.

Tijdens de ontvangst en de pauze krijgt u koffie en thee aangeboden door de vereniging.
De kosten hiervoor worden doorberekend aan de hand van het aantal inschrijvingen op 5 dagen vóór de betreffende avond of ochtend. 

Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen nadat u zich heeft ingeschreven, schrijft u zich dan alstublieft bijtijds weer uit, dat spaart de vereniging onnodige kosten! 

De geplande data zijn:

  • Zaterdag  11 maart 2023:  09:00 – 12:00 alléén voor competitiespelers
  • Vrijdag     17 maart 2023:  18:30 – 22:00
  • Zaterdag  18 maart 2023:  09:00 – 12:00
  • Vrijdag     24 maart 2023:  18:30 – 22:00

De agenda is als volgt:

  vrijdagen zaterdagen
Ontvangst 18:30 – 19:00 09:00 – 09:30
1e deel 19:30 – 21:00 09:30 – 11:00
Pauze 21:00 – 21:30 11:00 – 11:30
2e deel 21:30 – 22:00 11:30 – 12:00
Einde 22:00 12:00

We hopen op een grote belangstelling en ontmoeten u graag op één van de regelbijeenkomsten!

Namens de Regel- & Handicapcommissie,
Hans van Velsen
Mark Murphy
Bart Benraad