Menu

Jeugd

De Kampioenen van 2017

De Golfclub Het Rijk van Nijmegen heeft op dit moment ongeveer 170 jeugdleden.

Je bent jeugdspeler t/m je 21e.

De club streeft een beleid na waarbij de jeugd plezier beleeft aan het golfspel zowel op recreatief, competitief als op topniveau.

In samenwerking met de jeugdcommissie heeft de club een beleidsplan opgesteld waarin alle aspecten van het golfen uitvoerig aan bod komen.

 Enkele van de belangrijkste  aspecten zijn:

 • Aandacht voor gezond sporten en bewegen.
 • Veel kinderen laten kennismaken met de golfsport d.m.v. clinics.
 • Goede verhouding jongens – meisjes.
 • De kosten zo redelijk mogelijk houden.
 • Goede onderlinge sfeer bevorderen en aandacht voor samenwerking.
 • Een kwalitatief goed programma van lessen, trainen en wedstrijden.
 • Goede begeleiding door Pro’s, jeugdcoaches en betrokken ouders.

In samenwerking met de professionals  van de Golfschool  is er een uitgebreid lessenplan ontwikkeld dat uitgangspunt vormt voor de lessen.  Het programma is afgestemd op diverse categorieën spelers, van beginner tot vergevorderde en zelfs topgolfer. Op jaarbasis kunnen jeugdleden kiezen tussen een cyclus van 20 of van 35 lessen. De Golfclub draagt bij aan de kosten van de lessen.

De lessen worden gegeven op vrijdag, zaterdag en zondag. Er zijn altijd twee Pro’s bij de les aanwezig en ook een of meer jeugdcoaches.  De programma’s zijn zó opgesteld dat er regelmatig testen worden afgenomen en er ook meer aandacht is voor spelen in de baan. Bij de baanlessen wordt ook veel aandacht besteed aan etiquette en tempo in de baan.

 De jeugdcommissie heeft naast het uitvoeren van het beleid de taak om activiteiten te organiseren:

 • Jeugdwedstrijden
 • Jeugdkampioenschappen
 • Speciale wedstrijden in familie-verband, ook in de winter.
 • Een bezoek aan een European Tour wedstrijd. De KLM-open.
 • De jeugdcompetitie met speciale competitierainingen
 • Een festiviteit als jaarafsluiting met een ludiek golf-karakter