Menu

Privacy regels

AVG en Golfclub Het Rijk van Nijmegen

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden ook voor sportverenigingen. 

Inmiddels heeft Golfclub het Rijk van Nijmegen alles gedaan om deze AVG-verklaring te ontvangen. Hierin staat dat de vereniging het stappenplan heeft doorlopen en de nodige acties heeft ondernomen. 

De vereniging werkt met ledengegevens bij E-golf, handicapregistratie, wedstrijden, uitwisseling NGF etc. Ook leden of vrijwilligers kunnen met AVG gevoelige informatie in aanraking komen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om zomaar een lijstje met e-mailadressen te delen met anderen (waaronder bijvoorbeeld je teamgenoten). Wat nu daadwerkelijk wel en niet is toegestaan is erg afhankelijk van de situatie. Belangrijk is jezelf de vraag te stellen ‘Mag ik deze gegevens zomaar delen?' Bij twijfel kun je contact opnemen met het bestuur. Het bestuur heeft een geheimhoudingsverklaring opgesteld en getekend.

De privacyverklaring van de Golfclub, Golfbaan en de AVG verklaring zijn te lezen op de site van de golfclub onder clubinfo. Op de site van de NGF is nog meer informatie te vinden (zie links).

Het bestuur