Menu

Flora en Fauna

Kies hieronder de bovenste aanduiding of scrol door naar beneden en kies uit de lijst hieronder, van aanwezige artikelen.

Alle hieronder getoonde vogels zijn terug te vinden in het boek 'RIJK aan VOGELS', alle insecten in het boek 'INSECTEN RIJK'. Beide boeken zijn verkrijgbaar in de shop.

Zie voor meer aspecten van flora en fauna op golfbanen ook: http://www.golfbaanhandboek.nl/onderdeel/natuur

 

  hermanberteler@yahoo.co.uk  

Winterwandeling

Schrikbeweging buizerd

 

Mandarijneend

Biodiversiteit

 

Winterwandeling 9 februari 2021

Door een 'technisch probleem' kon flora en fauna zich niet eerder presenteren, maar met de reeds ingevallen dooi is het toch wel aardig om alsnog even terug te gaan naar de periode dat onze golfbaan werd afgedekt door een dikke laag sneeuw.

 

  

Terwijl de vijver aan het Siepke is dichtgevroren en de wilde eenden naar elders zijn vertrokken, blijft de zwarte kraai toch aanwezig.

 

Een enkel spoor in de maagdelijke sneeuwlaag met zicht op het Reichswald, over de tee van NB hole 16.

 

 

 

We zien ze niet veel meer de laatste jaren, maar toch zijn ze er nog, de konijnen en nu goed te sporen, ook waar ze verblijven om te schuilen.

 

 

De Postweg langs de driving range in winterkleed zoals we lang niet hebben gezien.

 

 

Zelfs de dunste en kleinste twijgen gingen gebukt onder het gewicht van droge sneeuw.

 

 

 

Niet weggetrokken zijn de boomkruipers die de stammen afzoeken naar voedsel.

 

 

 

Ook vaste bezoekers, ondanks de sneeuw, door de baan en in het bos zijn de pimpelmees en de roodborst.

 

 

Nodigt de tekst op de auto mogelijk uit om te golfen, onder deze omstandigheden is het toch even verplichte rust.

 

 

Het bospad van Zuid 9 naar het clubhuis, hier in wintertooi en af en toe bezocht door een eenzame wandelaar.

 

 

 

De nestkasten blijven nog even ongebruikt, niet deze afgestorven boomtak waar de grote bonte specht opzoek is naar voedsel.

 

 

Even achterom kijken en genieten van de pracht waarin het onderkomen van de greenkeepers is gehuld.

 

 

De verse sneeuw heeft zich netjes geschikt naar de structuur van de struiken.

 

 

  

Sneeuw alom, ook in het bronnenbos, dus gaat de (vlaamse)gaai de fairways op, opzoek naar iets om te eten.

 

 

Ook de in groepsverband verblijvende houtduiven zijn opzoek naar eten, op en langs de fairways.

 

 

 

Stuifsneeuw zorgt op veel plaatsen voor prachtige stuifduinen, soms tot meer dan 1 m hoog.

 

 

 

Alle beplanting gaat gebukt onder een verse sneeuwlaag, rhododendrons en douglasdennen.

 

 

De gierende wind draagt bij in het vormen van fraaie sneeuwduinen.

 

 

Het bospad naast de tee van Zuid 5, gezien vanaf het toiletgebouw.

 

 

Hole Zuid 5 fairway in winterbeeld.

 

 

Doorlopend tussen villabosje en Zuid 3, waar de sneeuw rijkelijk aanwezig is.

 

 

 

Hier ook is de boomklever actief aanwezig en zijn zwermen keepen opzoek naar nootjes, samen met koolmezen en pimpelmezen.

 

 

Zicht op de heuvels en dalen van Zuid 3.

 

 

Terwijl de poort naar het bos ontoegankelijk is, maakt een buizerd dat hij uit de voeten komt. Net optijd met de camera!

 

 

Oost 3 en het oude schuilhutje (vroeger kippenhok) in maagdelijk sneeuwdek.

 

 

Fraai beeld van greenkeepers-onderkomen en 'boerderij' in besneeuwd landschap van Oost.

 

 

 

Spiedend vanuit een boom ziet deze torenvalk een prooi en duikt erop af. Op een haar na werd een roodborstje gemist!

 

 

Voor een dergelijk plaatje hoeft men niet naar het buitenland. Zicht op de Zevenheuvelenweg.

 

 

Stilleven! De vlag op de wintergreen op Noord 7.

 

 

Na stevig ploeteren door soms sneeuwduinen tot boven de knieën, terug richting clubhuis.

 

 

 

Een laatste groet, van een eenzame vink en een eenzame vlag op de wintergreen NB hole 18.

 

 

Terug naar huis! Hoe lang zullen we moeten wachten dit weer mee te maken? Een andere kant van onze baan in de winter, februari 2021, een bijzondere winter, een bijzonder golfbaan.

 

Kijk, luister en geniet!

 

 

 

Schrikbeweging buizerd

Het was maandag 25 januari, vanwege de besneeuwde baan niet gestart tijdens de herendag maar de camera gepakt en later op de dag de baan in gegaan, zonnig, strakblauwe lucht!

Verscholen achter de struiken zag ik door het struikgewas heen de buizerd laag komen aanvliegen en hield de camera gericht op de open plek boven me. Toen hij daar verscheen was het een moment van afdrukken waarbij de buizerd schrok toen hij me zag en in zijn glijvlucht een duikeling maakte. Dat moment heb ik in drie fraaie stadia weten vast te leggen, zie hieronder.

Luister, kijk en geniet!

 

 

Mandarijneend

Maandag 25 januari 2021 werd een fraaie, exotische verschijning waargenomen op de vijver van Oost 1, nl. de van oorsprong uit Oost-Azië afkomstige Mandarijneend.

Deze kleine eend (41 tot 49 cm), is een kleurrijke en sierlijke verschijning die na ontsnapping uit volieres ook in ons land bekend is als broedvogel.  

 

Het meest in het oog springend is het kleurrijke mannetje met sierlijke oranje veren die boven het achterlijf uitsteken. Het wijfje daarentegen is grijsbruin met opvallend gevlekte flanken.

Ze zijn dan wel te zien op het water, hun voedsel zoeken ze op het land en rusten en broeden doen ze in bomen.

 

 

 

Kijk, luister en geniet!

 

 

Biodiversiteit Rijk van Nijmegen 2020

Het jaar 2020 is al weer enige weken verleden tijd, misschien tijd om de balans op te maken. Wanneer we spreken of lezen over biodiversiteit in de natuur, hebben we het over de verschillende levende organismen of m.a.w., de variatie in zowel groepen als daarbinnen in soorten.

Natuurlijk is met de monitoring van de biodiversiteit op onze golfbaan niet de exacte situatie weer te geven omdat we dit op vrijwillige basis doen, incidenteel en niet ‘wetenschappelijk’. Maar toch hebben we met de geregistreerde waarnemingen een meting die enig inzicht verschaft.

Deze waarnemingen zijn danwel gebaseerd op impulsiviteit aan waarnemingsmomenten, dus niet volgens weloverwogen planning of programma, maar geeft desondanks belangrijke informatie. Informatie over waargenomen en dus op onze golfbaan gesignaleerde soorten van een grote verscheidenheid aan soortgroepen als vogels, paddenstoelen, zoogdieren, insecten, dagvlinders ets.

Hierna volgen de binnen de Nederlandse site waarneming.nl gehanteerde soortgroepen met de foto van een vertegenwoordiger, waargenomen op Het Rijk van Nijmegen.

 

In 2020 zijn op Het Rijk van Nijmegen 286 soorten waargenomen en geregistreerd. Hierbinnen zijn de 5 grootste soortengroepen de vogels met 73 soorten, vliegen en muggen met 45 soorten, planten met 34 soorten, bijen, wespen en mieren met 32 soorten en kevers met 27 soorten.

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat dit slechts een schim (m.u.v. de vogels), is van wat er werkelijk aanwezig is!

Soortengroepen:

Vogels - waterhoen                                                         Vliegen en muggen – gewoon knuppeltje

 

Bijen, wespen en mieren - pluimvoetbij                                Dagvlinders – kleine parelmoervlinder

 

Wantsen, cicaden en plantenluizen - bloedcicade                 Kevers – gouden tor (zeldzaam)

 

Planten – gewoon jacobskruiskruid, rechts met rups van de Sint jacobsvlinder                                    

 

Nachtvlinders en micro’s – Sint-jacobsvlinder                     Paddenstoelen - nevelzwam

 

Libellen - lantaarntje                                                        Zoogdieren - eekhoorn

 

Sprinkhanen en krekels - veldsprinkhaan                           Insecten (overige) - driehoekeendagsvlieg

 

Weekdieren - tijgerslak                                                   Reptielen en amfibieën – groene kikker

 

Ongewervelde dieren - regenworm                                   Geleedpotigen (overige) – gewone doolhofspin

 

Luister, kijk en geniet!

 

 

Aardster

Oplettende golfers die na een ronde Nijmeegse baan via hole 18 de baan verlaten en het grindpad nemen richting de parkeerplaats, kunnen net voor het einde van het pad aan de linkerkant prachtige vruchtlichamen waarnemen van de Aardster. Zelf ben ik gelukkig hierop gewezen door Janet die ook zo attent was een foto te sturen.

 

Er zijn wel 22 soorten Aardsterren waarvan er in ons land 19 voorkomen en waarvan de Gekraagde Aardster de algemeenste is. Ze wordt ook wel Bloemaardster genoemd, maar wetenschappelijk is dat een specifieke soort, anders dan de Gekraagde.

 

Aardsterren (behorende tot de schimmels die wij kennen als paddenstoelen), behoren tot de steeltjeszwammen en de familie Aardsterren. Het zijn 'buikzwammen' waarbij de sporen in een bol zitten en die bij rijpheid uit een opening op de top van dat bolletje naar buiten komen.
Het vruchtlichaam verschijnt als een ruwe bol tussen de bladeren en naalden in de strooisellaag en bij rijpheid barst de buitenlaag open en vormen de slippen een ster onder de binnenlaag die als een bol op een stervormige schotel komt te liggen.

 

Meest algemeen in ons land is de Gekraagde Aardster zoals hier op de foto’s op Het Rijk van Nijmegen en komt talrijk voor in het kustgebied of op zand- en leembodems, zowel in jong als oud bos. In de eerste dagen van januari 2021 zijn ze waargenomen in alle provincies van ons land.

De in ons land voorkomende soorten hebben mooie namen als Roze aardster, Gewimperde Aardster, Viltige Aardster, Slanke Aardster, Tepelaardster, Krulaardster of bv. Tuinaardster.

Kijk, luister en geniet!

 

Mmwerk 

 

Flora en fauna 35 jaar - deel 7 - Volwassen 

Flora en fauna 35 jaar - deel 6 - 45 holes 

Flora en fauna 35 jaar - deel 5 - Innovatie en renovatie

Flora en fauna 35 jaar - deel 4 - Voortgang

Flora en fauna 35 jaar - deel 3 - Boerderij e.o.

Flora en fauna 35 jaar - deel 2 - Banen

Flora en fauna 35 jaar - deel 1 - Inleiding

Gele kornoelje - Cornus mas

Lezing Biodiversiteit  op Rijk van Nijmegen

Metamorfose

Paddenstoelen

Biodiversiteit

 

Inzet schapen vraagt om doordachte keuzes

Succesvolle vogeltelling

Nijlganzen op de baan

Vogels tellen

Luislang doodt bosbok op golfbaan

Flora en fauna Zuid-Afrika

Waar zijn de insekten nu?