Menu

Flora en Fauna

Flora en fauna

Het ca 145 ha grote golfterrein van Het Rijk van Nijmegen bevat verschillende biotopen en specifieke habitats. Samen met de wijze van gebruik en beheer, ecologisch een terrein met een grote biodiversiteit. In recent verleden al door ondergetekende weergegeven in de boeken 'RIJK aan VOGELS' en 'INSECTEN RIJK'.

Waarnemingen van alles aspecten met betrekking tot flora en fauna worden op gezette tijden binnen deze website weergegeven om onze leden hiervan kennis te laten nemen.

Voor meer aspecten van flora en fauna algemeen op golfbanen, verwijs ik ook graag naar: http://www.golfbaanhandboek.nl/onderdeel/natuur

 

  hermanberteler@yahoo.co.uk  

 

Als de ganzen vliegen

Zodra de tijd aanbreekt dat de ganzen vliegen, weten we dat de winter nadert, maar of het ‘een winter wordt’, blijft de vraag.

 
Foto's: Overvliegende ganzen.

 

Wel duidelijk zijn de veranderingen. Niet alleen nemen de golfwedstrijden af en nadert het einde van Q en komt het weer mogen plaatsen door de baan eraan, ook de natuur verandert. De herfst doet zijn intrede met het kleuren van de bladeren en het presenteren van vele soorten vruchtlichamen van paddenstoelen.

 

 
Foto's: Links Gewone zwavelkop en rechts Grijze buisjeszwam.

 

In de natuur en op het golfterrein heeft elk biotoop zijn eigen bewoners of bezoekers. Willen golfers niet zo graag hun bal moeten zoeken in het bos, diverse soorten paddenstoelen gedijen juist dáár. Dit kan zijn in de strooisellaag, op levende bomen en struiken, maar bovenal ook op dood hout.

 
Foto's: Links Gewone zwavelkop en rechts Sombere honingzwam.

 

 
Foto's: Links Geweizwam en rechts Boompuist.

 

In de rough en in ruige grasrijke delen komen we weer eigen soorten van paddenstoelen tegen en dat maakt het juist zo mooi in deze tijd van het jaar.

 
Foto's: Links Geschubde inktzwam en rechts Grote parasolzwam.

 

 
Foto's: Links Gewone fopzwam en rechts Grote trechterzwam.

 

Toch lijkt het niet allemaal zoals het zou moeten zijn! Er bloeien weer diverse soorten planten die eerder een gevoel van voorjaar of zomer geven, dan van een naderende winter. Het lijkt alsof de natuur in de war is! Paardenbloemen, Madeliefjes, Duizendblad, Melkdistel, Dovenetel, Nachtschade, er staat van alles nog te bloeien of liever, wéér te bloeien. En dat heeft ook z’n effect op de nog steeds aanwezige soorten insecten.

 

 
Foto's: Links Gewone spurrie en rechts Klein streepzaad.

 
Foto's: Links Gewoon biggenkruid en rechts Duizendblad.

 

Ook het insectenleven is nu nog rijkelijk vertegenwoordigd met nectar zoeken soorten van bijen, wespen, hommels en vele vliegensoorten zoals de sluipvliegen, bandzweefvliegen, kegelbijvliegen, bromvliegen e.d.


Tientallen honingbijen en wespen bezoeken nog steeds de bloeiende planten, maar ook nog een enkele Aardhommel of de zeldzame Rode koekoekshommel (zwart met een rood kontje!). Ook de zeer zeldzame Aziatische hoornaar wordt momenteel meer waargenomen (zie foto).

 
Foto's: Links een Bandzweefvlieg en rechts een Bretelwimperzweefvlieg.

 

 
Foto's: Links Doodkopzweefvlieg en rechts Dambordvlieg.

 

 
Foto's: Links Bromvlieg en rechts Kegelbijvlieg.

 

 
Foto's: Links zeldzame Rode koekoekshommel en recht zeer zeldzame Aziatische hoornaar.

 

 
Foto's: Links Gewone wesp en rechts Europese honingbij.

 

 
Foto's: Links Sluipvlieg en rechts Woeste sluipvlieg.

 

Passend in deze periode zijn de Strontvlieg en natuurlijk de muggensoorten, van heel kleine tot heel grote. Zeker hierbij de langpootmuggen waarvan de larven zich weer ingegraven hebben in de graszodenlaag. Een volstrekt anders waarneembare soort van muggen zijn de galmuggen, waarvan de golfers veelal slechts de opleverende gallen waarneemt zoals op het beukenblad of op het blad van Boerenwormkruid (zie foto’s).

 

 
Foto's: Links en rechts Strontvlieg.

 

 
Foto's: Links Langpootmug imago en rechts als larve, bekend als Emelt.

 

 
Foto's: Links Dansmug en rechts Wintermug.

 

 
Foto's: Links verse gallen en rechts oudere gallen van de Beukengalmug op beukenblad.


Foto: Gal van de Boerenwormkruidgalmug op blad van Boerenwormkruid.

 

Rijk vertegenwoordigd momenteel zijn ook de lieveheersbeestjes, in velerlei kleuren en stippatronen, maar ook nog steeds de qua vorm opvallende wantsen.

 
Foto's: Links Veelstippelig Aziatisch lieveheersbeestje en rechts Zevenstippelig lieveheersbeestje.

 

 
Foto's: Links het Viervlek lieveheersbeestje en rechts het Vloeivlek lieveheersbeestje.

 

 
Foto's: Links Bessenschildwants en rechts Bladpootrandwants.

 

 
Foto's: Links een Brilglasvleugelwants en rechts Zuringrandwantsen.

 

Wel is het nu de tijd, waarin ’s morgens de fairways en greens vochtig zijn, voor diverse soorten spinnen en met name Kruisspinnen. Hieronder opvallend veel vanuit Zuid-Europa afkomstige Wespenspinnen die zich hier duidelijk massaal hebben gevestigd. Door de hoge gemiddelde temperatuur zijn er nog steeds imago’s te vinden in de rough, naast de vele nest-urnen die hangen tussen de lange grashalmen en die vol zitten met jonge spinnetjes.

 
Foto's: Links en rechts een Kruisspin.

 
Foto's: Links een Krabspin en rechts een Platte wielwebspin.

 

 
Foto's: Links en rechts een Viervlekwielwebspin.

 

 
Foto's: Links Wespenspin en rechts urnvormig nest van deze spin.

 

Naast de bijna dagelijks aanwezige Buizerd op onze golfbaan, is het natuurlijk de tijd van de Roodborst die zich overal door de baan laat zien en de Groene specht die ons aangenaam verrast met zijn luide lach. Zo ook de Gaai die druk doende is met het verzamelen van eikels en andere winterkost. De wintergasten als de Koperwieken en Kramsvogels zijn ook soms weer waarneembaar naast de gelukkig nog steeds aanwezige Goudvinken, met name op de NB.

 

 
Foto's: Links een rondspiedende Buizerd en rechts een Groene specht.

 

 
Foto's: Links Gaai en rechts Koperwiek.

 

 
Foto's: Links Goudvink en rechts Roodborst.

 

Foto: Roodborst.

Afwachten of het einde 2022 en/of begin 2023 nog echt winter gaat worden.

 

Kijk, luister en geniet!

 

 

 

Septemberwandeling 2022

Het is 22 september 2022, de zon kruipt steeds verder omhoog (de aarde draait!) en de wandeling begint op Het Siepke waar in het stukje niet gemaaide rough de nesten opvallen van de Wespspin, urnvormige weefsels waarbinnen de jonge spinnetjes verblijven. Rondom je voeten vliegen soorten langpootmuggen op in het lange gras, maar ook de Kleine vuurvlinder laat zich hier nog zien.

 
(Foto's: Links en rechts urnvormige nesten van de Wespspin - Argiope bruennichi)

 
(Foto's: Links Kool-langpootmug - Tipula oleracea, rechts Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas)

 

Op een braamstruik wordt door een Akkerhommel genoten van de warmer wordende zon maar vliegt op bij het passeren. De route gaat op Zuid naar de grote rough-strook langs hole 9. Hier is het even genieten van de vele, mooie Grote parasolzwammen die hier in een grote groep bijeen staan. Daarbij gadegeslagen door een nieuwsgierige Gaai vanuit het struikgewas. En verderop tussen het gras vertonen zich tientallen vruchtlichamen van de Geringde vlekplaat.

 
(Foto's: Links en rechts Akkerhommel - Bombus pascuorum op blad van een braamstruik)


(Foto's: Boven en links en rechts onder Grote parasolzwam - Macrolepiota procera in de rough)

 

  
(Foto's: Links een nieuwsgierige Gaai - Garrulus glandarius  en rechts op de grond vruchtlichamen van de paddenstoel Geringde vlekplaat - Panaeolus semiovatus)

 

In het bosje waar de oude kleine schuilhut nog altijd staat, zijn 2 eekhoorns druk met het verzamelen van hun voorraad nootjes en andere eetbare vruchten.

 
(Foto's: Links en rechts twee Europese rode eekhoorns - Sciurus vulgaris, actief met het aanleggen van wintervoorraad)

 

Lopend langs de beukenlaan is er ook oog voor wat er op de grond is te zien, waaronder soms een zonnend Bont zandoogje of een kleine paddenstoel als een Plooirokje.

 
(Foto's: Links zonnend Bont zandoogje - Pararge aegeria, rechts vruchtlichaam van een Plooirokje - Parasola plicatilis)

 

Veel is er in het donkere Villabosje nu niet waar te nemen, maar er zijn toch altijd wel actievelingen te zien zoals de Grote bonte specht die de bomen afzoekt naar voedsel of een Hoornaar die van het vocht op een Rhododendronstruik drinkt.

  
(Foto's: Links voedselzoekende Grote Bonte Specht - Dendrocopos major, rechts drinkende Hoornaar - Vespa crabro)

 

In de roughstrook tussen Zevenheuvelenweg en Oost 4, bij de boerderij, zijn nog veel insecten actief. Op het nog bloeiende Boerenwormkruid zoeken Icarusblauwtjes nog naar nectar en op het valfruit onder de appelbomen daar, zijn mieren, Hoornaars, Dambordvliegen, Echte vliegen e.a. naarstig aan het foerageren. Daarentegen geniet een Klein geaderd witje van de warmte van de zon, zoals ook sommige libellen doen. En tussen het gras ook hier diverse paddenstoelen waaronder weidezwammen.

  
(Foto's: Links en rechts Icarusblauwtje - Polyommatus icarus, op Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare)


(Foto: Diverse insecten foerageren op valfruit zoals op deze appels)

  
(Foto's: Links Hoornaar - Vespa crabro en rechts Dambordvlieg - Sarcophaga spec.)

 
(Foto's: Zonnende insecten, links Klein geaderd witje - Pieris napi en rechts Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum)


(Foto: In de rough, tussen het gras groeiende vruchtlichamen van Weidekringzwam - Marasmius oreades)

 

Achter 'De Koekoek' verblijft nog steeds een paartje Roodborsttapuiten die regelmatig op een hoog punt gaan zitten om goed te kunnen uitkijken. Iets dat ook de libellen doen om gelijktijdig op te warmen in de zonnestralen.

  
(Foto's: Links een op de uitkijk zittende Roodborsttapuit - Saxicola rubicola en rechts de Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum)

 

In de wastelands op Noord 4 zijn ook nog insecten actief waarbij nu de Grote bloedbij een opvallende verschijning is al moet je geduldig zijn om hem goed waar te kunnen nemen. Minder geduld is nodig bij het aanschouwen van een overcirkelende Buizerd.

  
(Foto's: In het zand van de wastlands is de Grote bloedbij - Sphecodes albilabris, nog steeds actief)


(Foto: Een bijna altijd op Het Rijk van Nijmegen waar te nemen Buizerd - Buteo buteo)

 

In de rough op de heuvels tussen de waste lands zijn nog steeds vlindersoorten waar te nemen, met name de Kleine vuurvlinder, het Hooibeestje, Icarisblauwtje en prettig om te constateren, ook de Kleine parelmoervlinder.

  
(Foto's: Boven links Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas en rechts de Kleine parelmoervlinder - Issoria lathonia , onder een Hooibeestje - Coenonympha pamphilus)

 

Aan de vijver tussen Noord 9 en Oost 1 gonst het in een van de wilgen van de Hoornaars. Deze zijn druk doende om de bast af te vreten. Of ze dit meenemen naar een van de nesten, zoals die op Zuid 5 in een nestkast aan het werkpad?
Met een kijkje bij dit nest eindigt de wandeling en gaat via het bospad terug naar het clubhuis waar vanaf het terras nog wordt genoten van overvliegende buizerds, maar liefst 7.

  
(Foto's: Links en rechts van wilgenbast - Salix, etende Hoornaars - Vespa crabro)


(Foto: Hoornaars - Vespa crabro, vliegen af en aan bij hun nest in een nestkast)


(Foto's: Op de thermiek rondzwevende Buizerd - Buteo buteo, boven en beneden links en rechts. Soms duikelend met elkaar)

  

 

Luister, kijk en geniet!

 

 

 

 

 

 

 

 

Konijnen(ziekte) op de golfbaan

Sinds jaar en dag hebben we konijnen op onze golfbaan, maar sinds jaar en dag ook sterk wisselend in aantal. En dat aantal varieerde van enkelingen tot vele tientallen, soms honderden! Is dat laatste overdreven? Nee hoor! We zeggen niet voor niets, ‘Het is bij de wilde konijnen af’ (3 – 12 jongen) aangezien die bekend staan om hun vruchtbaarheid. De ene generatie na de andere volgt zich op want de vrouwtjes zijn na 4 maanden al vruchtbaar en de draagtijd is slechts 28 tot 35 dagen.


(Foto: Ook in 2014 wemelde het van de konijnen zoals hier op Noord 2)

 

Konijnen (tamme), worden soms ook uitgezet op de golfbaan, gelet op de vele varianten die er zich door de jaren heen hebben laten zien, van bont tot zwart en alles wat er tussenin zit.

 

 


(Foto's: Boven links en rechts en onder, diverse kleuren van uitgezette konijnen komen voor in de baan)

 

Veelal is het in de natuur zo geregeld dat er bij veel nakomelingen, ook veel sterven voordat ze volwassen zijn. Bij een verstoorde balans echter tussen konijn en predatoren zit je al snel met een konijnenplaag. Is dat erg? Het zijn knaagdieren en ze eten van de struiken, bomen en het gras. Veel gaten in de grond kunnen enkelblessures veroorzaken, konijnenholen door de baan of in bunkers zijn ook niet plezierig en bij overdaad laat de hygiëne ook te wensen over.

 
(Foto's: Links en rechts, de zandige ondergrond nodigt uit tot het graven van holen, in de rough en in de bunkers)

 

In ons land zijn de natuurlijke vijanden van het konijn de vos, onder de roofvogels de buizerd en onder de marters de steenmarter, boommarter, bunzing en hermelijn. Verder de rondsluipende huiskatten en loslopende honden. Vroeger werd er veel gestroopt en gejaagd, maar dat is tegenwoordig uit den boze! Maar ook de grote zwarte kraai is niet vies van een aangeslagen konijntje.

 
(Foto's: LInks en rechts, zwarte kraai grijpt een verzwakt konijntje)

 

Een meer rigoureuze vijand en van heel andere aard zijn enkele virussen. Hiervan was altijd de myxomatose (een pokkenvirus), het meest bekend en ook het eerst bekend. Dragers hiervan bleken stekende insecten te zijn waaronder soorten vlooien, muggen en vliegen.


(Foto: Een door myxomatose aangetast en blind geworden konijn)

 

Maar zoals we weten rond de problematiek van het coronavirus (COVID-19), bleef het niet bij één stam en traden met acute sterfte als gevolg, zeer besmettelijke varianten de kop op van het VHD-virus (Viral Hemorrhagic Disease) of Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD of RHDV). Te beginnen met het RHD1, gevolgd door het RHD2. En laatstgenoemden kunnen op diverse manieren worden verspreid (direct contact tussen konijnen, via indirect contact via urine, ontlasting, water, voedsel, kleding, schoeisel of handen, maar ook met knaagdieren, mogelijk ook vogels, bepaalde vliegen of zelfs via besmet gras).

Volgens wetenschappers komen de infecties vrijwel uitsluitend voor bij Europese konijnen en is het virus niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren (wél ons tamme konijn).

Eenmaal geïnfecteerd gaat het konijn enkele nare dagen tegemoet en zal spoedig sterven. Een hele kolonie kan in één zomer/herfst op deze wijze omkomen. Vandaar dat er op de golfbaan enorme wisselingen in aantal kunnen voorkomen per jaar.

 
(Foto's: Links en rechts door RHD2 gestorven konijnen in de baan)

Het is zaak om zieke of dode dieren die door de baan of in de rough worden aangetroffen, niet aan te raken of te verplaatsen. Geef de ligplaats liever door aan marshal of greenkeeper, zodat e.e.a. op hygiënische wijze kan worden afgevoerd om erger te voorkomen.

 
(Foto's: Gezonde konijnen in een beperkt aantal zijn een aanwinst en onderdeel van de biodiversiteit)

Belangrijke bron: Royal GD – Diergezondheidsmonitoring.

Herman Berteler

Luister, kijk en geniet!

 

 

Wespen

Pas op: Wespennest!

Ook dit jaar werden de golfers weer gewaarschuwd voor wespennesten, maar wat zijn dat en wie zijn die wespen?

Binnen de groep wespen worden tien families onderscheiden, met 24.000 beschreven soorten.
De meest bekendste vertegenwoordiger van de groep van plooivleugelwespen zijn onze gewone wesp, de Franse veldwesp en de hoornaar. Maar ook gelijkend op deze vertegenwoordigers zijn de Saksische wesp en de Duitse wesp.
Vooral te onderscheiden door de tekeningen van de kroontjes en stippen op de afzonderlijke lichaamssegmenten. Wél met gele strepen maar zonder kroontjes bv de muurwespen (zie foto).

 
(Foto's: Links de gewone wesp met donkere antennes, rechts de Franse veldwesp met oranje antennes)

 


(Foto: Hoornaar, groot, roodbruin borststuk en donkere antennes)

 

 
(Foto's: Links de Saksische wesp en rechts de Duitse wesp, beiden met donkere antennes)

 


(Foto: Muurwesp met donkere antennes en gele banden zonder kroontjes)


De gewone wesp behoort tot de groep van de papierwespen, bekend vanwege de vaak zwart-gele kleuren en de hinder die wij er van ervaren! Ze danken hun naam aan de nesten, gemaakt van houtpulp dat op papier lijkt. Soms zijn deze nesten waar te nemen in schuilhokjes op de golfbaan of in bomen of struiken.

 
(Foto's: Links de gewone wesp, rechts een houtpulpnest met onderingang in een struik)

 

 
(Foto's: Links wespen rond de ingang van het houtpulpnest in schuilhut, rechts wespen op valfruit)

 

In de baan treffen we ook wespennesten aan in de grond, soms in verlaten muizennesten of konijnenholen, soms in een nestkastje. Deze nesten kunnen een doorsnede van wel 30 cm. halen of zelfs groter. In deze nesten treffen we zeshoekige raten aan in wiens cellen de koningin een van haar eieren legt.


Augustus is veelal de vervelendste maand voor de mens, dan worden de werksters lastig omdat de nesten beginnen te vervallen. Nagenoeg elke golfer zal deze wespen werksters kennen van de mooie zomermiddagen in augustus, zowel door de baan, als ook op het terras.

Met zijn opvallende geel-zwart gestreepte verschijning is de gewone wesp een schrik voor menigeen, vooral vanwege de gemeen pijnlijke steek en eventuele gevolgen.
En net zoals bij de bijen en mieren binnen de vliesvleugeligen, kennen de wespen sociale en solitaire families met daarbinnen specialisten en alleseters.

Het voedsel bestaat uit nectar, honingdauw van luizen, stuifmeel, vruchtvlees van o.a. valfruit door de baan en van zoetigheden op b.v. het terras. Ook het voedsel voor de larven kan variëren van plantaardig materiaal tot dierlijk zoals vermalen insecten of levende prooi, sommige soorten worden zelfs gevoed door hun larven. Er zijn diverse soorten die levende insecten vangen of larven en andere ongewervelden om zichzelf en de larven te voeden. Dat gebeurt afhankelijk van de soort op verschillende manieren zoals fijn kauwen tot een papje of verlammen en laten opeten door de larve. Gespecialiseerde soorten jagen op kevers of op spinnen.

Vaak niet door de golfers als wespen herkende vertegenwoordigers, zoals de bladwespen en sluipwespen bv zien er dan ook anders uit, zonder gele strepen.

 
(Foto's: Links bladwesp en rechts een sluipwesp)

 

Naast deze zijn er ook nog andere groepen van wespen op onze golfbaan, waaronder bv. de galwespen (met o.a. mosgal of slaapappel van de rozenmosgalwesp en de eikengalwesp), de graafwespen (met o.a. de gewone vliegendoder) en de langsteelgraafwespen (met de grote rupsendoder).


(Foto: Hongerwesp uit de groep sluipwespen)

Wat de waarschuwing betreft, Pas op: Wespennest!, blijft voorzichtigheid geboden!

 

Kijk, luister en geniet!

 

 

Zebrarupsen en zwarte eendjes

Terwijl we momenteel volop kunnen genieten van vlinders als het Klein geaderd witje, de Dagpauwoog, de Gehakkelde aurelia en het Bruin zandoogje, zijn er momenteel ook veel rupsen in de rough aanwezig.

 
(Foto's: Links klein geaderd witje en rechts dagpauwoog)

 

 
(Foto's: Links gehakkelde aurelia en rechts bruin zandoogje)

 

Weken geleden (mei-juni), werden velen verrast door de aanwezigheid van spinselnesten vol met rupsen, die later na zich volgevreten te hebben, aan lange spinseldraden naar beneden kropen (met name ook bij de tee van hole 1 NB). Dit waren rupsen van de stippelmot of spinselmot, een klein wit nachtvlindertje met zwarte stippen die naar hun voorkeur voorkomen op kers , appel, meidoorn, wilg of kardinaalsmuts en zo ook gelijknamige namen heeft als Kardinaalsmutsstippelmot, Appelstippelmot, Meidoornstippelmot etc. De rupsen verpoppen op de struik of laten zich via spinseldraden zakken om vervolgens op de grond, tussen grassen en struiken te verpoppen.


(Foto: stippelmot of spinselmot)


(Foto: Spinselnest met rupsen van de kardinaalsmutsspinselmot)

 

Zebrarupsen
Maar momenteel is er in de rough volop leven van een andere rups, de rups van de St. jacobsvlinder, die eruit ziet als een zebrarups, geel met donkere banden. De waardplant van deze dagactieve nachtvlinder is nl het Jacobskruiskruid en dat staat nu volop in bloei en bloeit geel, is 50 tot 100 cm hoog en vormt grote gele vlakken in de rough. Deze zebrarupsen leven van deze plant en vreten ze dan ook volledig kaal voordat ze overgaan tot verpoppen. Dus niet te vroeg maaien!


(Foto: Dagactieve nachtvlinder St. jacobsvlinder)

 

 
(Foto's: Links jacobskruiskruid en rechts de zebrarupsen op duinkruiskruid)

 

Zwarte eendjes
NB hole 15, voor velen sinds 2015 van een par 4 verworden tot een par 5 door de destijds daar voor de green aangelegde vijver. Sinds enkele jaren nu zijn vele vogelliefhebbers aangenaam verrast door het verblijf op de vijver, van een paartje waterhoen. Deze leuke vertegenwoordiger van de familie van de rallen, valt op door zijn zwarte uiterlijk, rode snavel met gele punt, rode bles, witte veren op de flanken en een wit kontje. Worden ook wel waterkipjes genoemd!

 
(Foto's: Links de situatie voor 2015 en rechts 2015 de aanleg van de vijver op NB 15)

 

 

 
(Foto: Waterhoen in broedbiotoop)

 


(Foto: Hole 15 NB, kuikens van waterhoen rond de green en vijver)

 

 
(Foto's: Pa en ma waterhoen met 6 kuikens op hole 15 NB 13 juli 2022)

 

Door de aanwezige en zich gunstig ontwikkelende oeverbegroeiing heeft het paartje hier kunnen nestelen en zijn er 6 jongen uitgekomen, zwarte kuikentjes die voor enkele golfers leken op ‘zwarte eendjes’.

Luister, kijk en geniet!

 

 

Dassen! Geen lariekoek.

Het Rijk van Nijmegen, Zuid 9, een par 5 van beneden naar boven en de kans is er dat je vanaf de tee de bal rechts van de fairway speelt. Resultaat? Mogelijk in ‘beschermd’ gebied, in ieder geval in de rough en dat wordt zoeken!

De bosjes op de top van de fairway, net waar deze breder gaat worden, zijn omlijnd met een blauw koord en voorzien van blauwe paaltjes met groene kop en een drietal borden met foto en de tekst NO GO AREA. Daaronder nog vermeld, “In verband met de aanwezigheid van een dassenburcht is het verboden om dit gebied te betreden. Bedankt voor uw begrip.”

Hierbinnen dus géén ballen zoeken!

En dit is echt niet voor de flauwekul of lariekoek getuige ook bijgaande filmpjes die onze greenkeeper Freek Snel beschikbaar heeft gesteld.

/resources/media/Filmpjes/05040015.AVI

/resources/media/Filmpjes/05050035.AVI

Wat zegt Wikipedia over de das?

De das is een roofdier behorend tot de familie der marterachtigen. De wetenschappelijke naam van de soort werd als Ursus meles in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. De das is een van de drie soorten uit het geslacht Meles. Hij verblijft overdag in een netwerk van ondergrondse tunnels, dat een burcht wordt genoemd.

Lengte: 71 cm (Volwassen) Encyclopedia of Life

Conserveringsstatus: Niet bedreigd (Stabiel).

 

Luister, kijk en geniet!

 

Vogelteldag (NGF Bird Watching Day), zaterdag 7 mei 2022

Na 2 jaar geen dag van vogels tellen op de Nederlandse golfbanen (wegens Corona), was zaterdag 7 mei toch wel een spannend moment. Maar het werd een geslaagde dag, aangevuld met 6 leden. Onder bezielende leiding van greenkeeper Freek Snel werd van 07.00 uur tot 09.30 uur over alle lussen van het golfterrein gewandeld waarbij intensief werd gekeken en geluisterd naar onze gevederde vrienden.

 

 

Maar ook andere onderdelen van het leven door de baan kregen de nodige aandacht, zoals de aanwezige zoogdieren, insecten, bomen, heesters en planten.

 

 
Foto: Boshyacinth.                                                        Foto (M. de Bruyn): Oranje tip op Look zonder look.

 

 
Foto's: Konijn, links mogelijk jong van uitgezet tam konijn, rechts de natuurlijke vorm.

 

Net als de Early Birds was ook deze groep waarnemers dus vroeg op pad om onder de toenemende warmte van een steeds hoger klimmende zon, te genieten van de natuur. Op Noord 4 waren we getuige van de vangst van een muis door een biddende torenvalk.
Tegen 09.30 uur werd de tellijst van de NGF Bird Watching Day ingevuld en kon de oogst van deze geslaagde dag worden opgemaakt. Maar liefst 49 vogelsoorten konden worden aangekruist.

 
Foto's: Ook op de teldag was het mannetje mandarijneend aanwezig op NB 15.

 

 
Foto's: Overal op de fairways zijn spreeuwen opzoek naar voedsel voor hun jongen in nestkasten en holle bomen.

 

 
Foto's: Zien we in de buurt van water de wilde eend zoeken naar voedsel, langs de bosrand is het o.a. de grote lijster.

 

 

 


Foto's: Ook de torenvalk zocht naar voedsel en deze keer was het raak!

 

 
Foto's: Op verschillende plaatsen door de baan heeft de kneu zich genesteld en territorium afgezet.

 

 
Foto's: Is de ene soort actief met fourageren, de fitis (links) en de zanglijster (rechts) hielden zich bezig met zang.

Na een toch wel intensieve wandeling en veel genieten, kon in het clubhuis worden genoten van het de door het Rijk aangeboden ontbijt en nog wat worden nagepraat over de ervaringen.

 

Luister, kijk en geniet!

 

 

Wandeling 19 maart 2022

 
(Foto links, witte kwikstaart, foto rechts zanglijster.)

De zon schijnt heerlijk maar de wind is guur en hard, bomen en struiken staan te zwiepen, afwachten maar weer. De ontvangst op het Siepke is aardig, een fouragerende witte kwikstaart en in de bosrand een mooie zanglijster. Aan het watertje is nog weinig leven waar te nemen, wel vliegt er een gehakkelde aurelia en strijden mannetjes merels om hun territorium.

In het grasveld staat nog een indrukwekkende, oude en geheel geopende ruitjesbovist, een stuifzwam.

 

 
(Foto links mannetje merel en rechts de gehakkelde aurelia.)

 


(Foto: Oud vruchtlichaam van ruitjesbovist.)

 

De voettocht gaat verder het bospad op naar Zuid 7, langs veldjes van goudgeel bloeiend gewoon speenkruid (Ficaria verna) en worden daar verrast door een in de strooisellaag rondscharrelend mannetje grote bonte specht. En natuurlijk worden we er welkom geheten door een roodborst die af en toe luid van zich laten horen.

 
(Foto's van mannetje grote bonte specht.)

 


(Foto: Gewoon speenkruid - Ficaria verna.)

 


(Foto: Roodborst.)

 

 
(Foto's: Gaai of Vlaamse gaai.)

Op Zuid klinkt het welkomstgeschreeuw van de gaaien of Vlaamse gaai die als altijd al op grote afstand laten weten je te hebben gezien! De prachtig blauwe spiegel op de vleugel is kenmerkend van deze tot de kraaiachtigen behorende, roofzuchtige broedvogel op onze golfbaan. Opvallend hier zijn de momenteel bloeiende wilgen (Salix spec.) zoals de boswilg (Salix caprea). Deze naaktbloeiers (voor de verschijning van het blad) of windbloeiers (stuifmeel wordt verplaatst met de wind) zijn getooid met katjes en trekken vooral de eerste soorten bijen en hommels.

 
(Foto's: Bloeiende boswilg of Salix caprea.)

 

En door het verwarmende zonnetje zijn ook de eerste insecten weer actief op het oude blad van de braamstruiken, zoals hier de kegelbijvlieg, een soort zweefvlieg. Bijvliegen zijn vrij robuuste zweefvliegen binnen de tweevleugeligen. De kegelbijvlieg komt het gehele jaar voor maar alleen voor de dag als de zon schijnt!

 


(Foto: Kegelbijvlieg - een zweefvlieg.)

 

 
(Foto links mannetje vink en rechts een koolmees.)

De wandeling gaat verder, dwars door het Villabos, over Oost 3 naar de rougstrook langs Zevenheuvelenweg en Oost 4. In het bos is het opvallend rustig wat vogels betreft, wel kraken en zwiepen de bomen in de harde wind. Dan horen we boven ons het gemiauw van een buizerd en met de lens rechtomhoog krijgen we hem even tussen de kruinen door te zien. Hij of zij heeft mij al veel langer waargenomen!

Minder luidruchtig maar wel aanwezig zijn enkele vinken en koolmezen en natuurlijk de roodborst. En ook op Oost 4 is de roodborst samen met de pimpelmees de enig waar te nemen soort op deze winderige dag.

 

 
(Foto's links en rechts een roodborst.)

 

 
(Foto: Buizerd.)

 

 

 
(Foto's: Zonnende dagpauwoog.)

Terwijl de kruidenlaag in de rough langs Oost 4 nog in diepe rust is, warmt een dagpauwoog zich in het zonnetje op op een dikke steen. Een pimpelmees zoekt naarstig naar voedsel in de jonge opslag van brem