Menu

Lid van het bestuur, hoe is dat?

Geplaatst: 12-11-2023

 

In 2001 werd ik, mede door het enthousiasme van tennisvrienden, lid van de Golfclub Het Rijk van Nijmegen. De eerste 10 jaar gingen voorbij zonder dat ik veel tijd op de golfbaan doorbracht. Mijn drukke baan hield mij tegen. Hooguit ging ik wel eens na het werk in de zomer of in het weekend een paar 'hooltjes' (meestal alleen) lopen.      
Dat veranderde toen ik in 2011 stopte met werken. Het werd tijd om mijn lidmaatschap eens wat beter te benutten. Ik sloot me aan bij de damesdag. Daar leerde ik leuke golfmaatjes kennen en de club begon nu ook meer voor mij te leven. Helemaal toen mij werd gevraagd om mee te doen in een (nog steeds bestaand) gezellig competitieteam. Al snel daarna kwam de vraag of ik secretaris van de seniorencommissie wilde worden. Natuurlijk zei ik ja, want als je lid bent van een club hoort daar ook vrijwilligerswerk bij, vind ik. Dat deed ik vroeger al in de hockeyclub en later (in Nijmegen) op mijn tennisclub.

Bij een gezellig bestuurscommissie-etentje zat ik naast Joost Engel (toenmalig voorzitter). Vlak erna belde Joost me op met de vraag of ik bestuurslid wilde worden. Ik vond het wel een eer gevraagd te worden, maar wilde toch niet meteen ja zeggen. Ik was pas 2 jaar lid van de seniorencommissie (tegenwoordig mixeddagcommissie) en dat vond ik een erg leuke commissie die ik niet zomaar in de steek wilde laten. Maar na veel wikken en wegen en overleg met Enny (toen voorzitter van de commissie) heb ik toch gekozen voor een bestuursfunctie. Samen met Matthieu (de huidige secretaris) en Mieke Albers begonnen we met de jaarlijkse bestuurs-heidag in 2016. Spannend de eerste jaren, ik kwam erachter nog niet zoveel te weten van de club. Gaandeweg veranderde dat toen ik referentschappen kreeg bij allerlei commissies. Je leert dan snel mensen, gewoontes en eigenaardigheden kennen en begint je thuis te voelen bij de club.

De afgelopen 6 jaar heb ik de nodige wisselingen van de wacht meegemaakt. Na nog een extra verlenging vanwege het opgeschoven verenigingsjaar is mijn bestuursperiode ten einde. Het waren over het algemeen leuke maar ook wel roerige tijden zoals de heftige discussies rond reservering van groepen. Dat ging me niet in de koude kleren zitten, zodat dat ik me wel eens afvroeg waarom doe ik dit? Gelukkig overheerst het gevoel van tevredenheid. Ik heb het bestuurswerk altijd met veel plezier gedaan. Een van de hoogtepunten was toch wel dat ik tijdens de ALV bij Eduard Vermeulen en Peter van Mens, bij hen thuis, het lid van verdienste speldje op mocht spelden. 

Ik houd mij naast het referent zijn van veel commissies, ook bezig met de Art-expo, Players1st, AVG, nieuwe leden introductie en last but not least het clubgevoel. Samen met Eric ben ik bezig het clubhuis meer uitstraling te geven als een echt clubhuis. Meer clubelementen, foto’s, herinneringen, het verleden enzovoort. We hopen rond de nieuwjaarsreceptie de eerste resultaten te kunnen laten zien.

Nog even terugkomend op de nieuwe leden. Ik zou graag een introductiecommissie willen oprichten om de nieuwe leden welkom te heten en op de club te introduceren. Ik zoek daarvoor nog vrijwilligers. Mail mij of spreek mij aan als je interesse hebt.

Naast de vraag “hoe vind je het in het bestuur” wordt mij ook vaak gevraagd “is dat niet lastig als enige vrouw in het bestuur”? Nou nee, ik zou niet weten waarom. Het is een hele leuke groep mannen om mee samen te werken. Neemt niet weg dat het jammer is dat er niet meer vrouwen interesse hebben in een functie in het bestuur. En ja het kost best wel tijd, maar het geeft ook voldoening om een bijdrage te leveren aan een mooie club waar de leden graag komen

Marianne Kalthoff