Menu

Zoveel mensen, zoveel wensen.....

Geplaatst: 26-06-2023

    Vanuit het bestuur aan het woord: Eric Alkemade

Zoveel mensen, zoveel wensen…

Onze Vereniging organiseert veel activiteiten voor de meer dan 1900 leden.
Als bestuur begeleiden we deze processen, maar overleggen we ook regelmatig met Het Rijk Golfbanen, andere golfverenigingen en de NGF. Doelstellingen en wensen komen dan niet altijd overeen waardoor elke partijconcessies moet doen.

Ook binnen onze Vereniging kijkt logischerwijs niet iedereen dezelfde kant op. Het golfspel alleen al wordt verschillend ervaren, van een gezelschapsspel tot een zeer competitieve sportbeoefening.

Als vicevoorzitter heb ik zeven thema’s onder mijn hoede:

  • De Players First (PF) enquête. Hiermee proberen we (Vereniging samen met Het Rijk) erachter te komen wat de leden wensen. De enquête bevat algemene vragen van de NGF en vragen specifiek voor onze vereniging en onze baan. Meer dan 40 % van de leden heeft gereageerd. Het is erg jammer dat er maar 10 leden afkwamen op de panelavond om over de resultaten van de enquête van gedachten te wisselen.
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) commissie werkt meer op de achtergrond, maar is belangrijk om de Vereniging aan alle wetgeving te laten voldoen. Het gaat dan vooral om aanpassing van softwareprogramma’s
  • Vertrouwens Contact Personen. In het verleden werden die pas ingezet als er iets gebeurd was. Tegenwoordig is het een proactieve commissie die naar de leden en commissies toegaat. Een PowerPointpresentatie is in voorbereiding.
  • Communicatiecommissie. Op dit moment een uitvoerende commissie die aangeleverde items voorbereidt voor de site en de golfpost. Het commissielid dat ‘dagdienst’ heeft zorgt ervoor dat de informatie zo snel en correct mogelijk geplaatst wordt. Communicatie in een grote vereniging is een uitermate belangrijk, maar ook lastig en uitdagend thema. Dat heeft de permanente aandacht van het bestuur.
  • Onze vereniging bestaat nu 38 jaar. Er staan veel dozen en ordners ondoorzoekbaar opgeslagen in kasten. Op dit moment wordt die informatie verzameld om te worden gedigitaliseerd.
  • Voor de Herendagcommissie ben ik ‘het lijntje naar het bestuur’. Dit is een al zeer lang bestaande commissie die uitstekend georganiseerd is. Ook zij discussiëren vaak over de vraag hoe te voldoen aan de diversiteit van de wensen van hun leden.
  • Clubgevoel. Dit vind ik een mooi onderwerp gezien de vele mensen met vele wensen. Wat hoort hier wel en niet bij? Er ligt al langer een plan maar daar moet de goedkeuring van Het Rijk nog voor komen, want het moet passen binnen de bedrijfscultuur van alle Rijk Golfbanen.

Zowel het bestuur als de vele commissieleden zetten zich belangeloos in voor de Vereniging. Vrijwillig maar niet geheel vrijblijvend, er wordt hard gewerkt!

 

Met vriendelijke golfgroet,

Eric Alkemade

Vicevoorzitter Golfclub Het Rijk van Nijmegen.