Menu

HOLE ADOPTIEPLAN

Geplaatst: 22-04-2021

Met de invoering van een 27 holes ledenbaan is er behoefte ontstaan om ons te oriënteren op de functie van Clubmarshal. Hiervoor is een oproep gedaan en heeft zich een zestal kandidaten gemeld, waarvoor hulde! Dit aantal is alleen te klein om mee van start te gaan.

Hoe dan verder? Het Rijk gaat nu twee extra marshals opleiden en op termijn inzetten.

Daarnaast heeft het bestuur de leden Maarten Strijbosch en Eric Alkemade gevraagd zich te oriënteren op een Hole Adoptieplan. De kern van een dergelijk plan is om de betrokkenheid van de leden bij de baan te vergroten. Niet-gerepareerde pitchmarks, niet-aangeharkte bunkers en niet teruggelegde plaggen zijn al vaak onderwerp van ergernis en gesprek geweest in de club.

De greenkeepers doen hun uiterste best, maar zij kunnen het niet alleen. U weet als speler dat u de uitgeslagen plaggen terug legt, de bunkers aanharkt en de pitchmark op de green repareert. Zo is het ook voor spelers die na u komen fijn om weer te spelen. Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij de gebruikers van de baan.

Bij een aantal verenigingen in Nederland is met succes een Hole Adoptieplan ingevoerd.

Na de oriëntatie zullen Maarten en Eric een werkgroep vormen die met een advies naar het bestuur en Het Rijk zal komen. Wij hopen een en ander binnen enkele maanden af te ronden.

Cor de Beijer, vicevoorzitter