Menu

Flora en Fauna in woord en beeld

Geplaatst: 30-10-2016

Flora en Fauna in woord en beeld

Op de nieuwe Flora en Fauna pagina zal regelmatig aandacht worden besteed of uitleg worden gegeven aan natuurverschijnselen door de baan.

Herman Berteler sprak de wens uit om onze leden en de website bezoekende niet-leden, vaker te informeren over het wel en wee van de flora en fauna op Het Rijk van Nijmegen. Tenslotte wordt de schoonheid van de omgeving waarin we golfen, mee bepaald door deze aanwezige flora en fauna.

Elk seizoen heeft zo zijn kenmerken. Deze bepalen de diversiteit aan bloemen, planten, dieren, vogels of insecten. Het is velen niet ontgaan dat Herman vanuit zijn hobby dit al jarenlang vastlegt op foto. Van zijn hand is het unieke boek ‘Rijk aan vogels’ (o.a. via de shop te verkrijgen) en het tijdens de opening van de Art Expo verschijnende tweede boek ‘Insecten Rijk’.

Met dit materiaal en met zijn kennis zal Herman regelmatig aandacht geven aan natuurverschijnselen in de baan. Naast beschrijvingen worden foto’s opgeslagen in het album ‘Flora en Fauna’ zodat leden deze ook kunnen bekijken en naslaan.

Insecten Rijk

Het tweede boek over natuur op Het Rijk van Nijmegen van Herman Berteler, gaat over vlinders, vliegen, kevers, spinnen, libellen...... Tijdens de opening van de Art Expo wordt dit boek gepresenteerd.

Het betreft een omvangrijk en rijk geillustreerd boek, voorzien van meer dan 500 door hem zelf gemaakte kleurenfoto’s van meer dan 225 waargenomen soorten insecten op onze golfbaan. Samen met het eerste boek, ‘Rijk aan vogels’ een unieke weergave van de rijkdom aan natuur.

In de natuur bestaat het leven uit symbiose, uit samenhang en afhankelijkheid. De milieufactoren bepalen de diversiteit, vandaar dat biotopen, klimaat, gebruik en beheer van wezenlijk belang zijn. Insecten hebben daarbinnen een belangrijk aandeel, zij dragen bij aan de instandhouding van de natuur, van het ecologisch evenwicht door te eten en gegeten te worden.

Naast deze functionele benadering kunnen insecten ook vanuit beleving worden benaderd, vanuit angst wellicht maar ook vanuit verwondering over de schoonheid ervan. De vele door Herman gebruikte macrofoto’s bieden in dit boek die mogelijkheid.