Menu

Robert-Jan Derksen Bokaal

De Robert-Jan Derksen Bokaal is een wedstrijd door het jaar heen van half april tot eind oktober,  een clubbrede individuele matchplaycompetitie, waarbij de deelnemers worden ingedeeld in handicap categorieën en per categorie worden ingedeeld in poules en waarbij de winnaars in een Knock Out systeem verder gaan. De winnaars per categorie spelen 26 en 27 oktober 2024 tegen elkaar voor de eindwinst.

Inschrijven

Alle leden die in het voorafgaande jaar aan minstens 3 qualifying 18 holes wedstrijden van de golfclub RVN hebben deelgenomen kunnen zich inschrijven voor deze wedstrijd. Alle 18 holes Q wedstrijden georganiseerd door de Wedstrijdcie, de Herendagcie, de Damesdagcie, de Jeugdcie, de Golf6-Daagsecie en de Mixeddagcie tellen mee om te voldoen aan deze voorwaarde. Ook nieuwe leden kunnen deelnemen, neem vooraf contact op met de wedstrijdleiding. 

De inschrijving loopt van 1 maart tot 15 april. Zo spoedig mogelijk na 15 april wordt de poule-indeling bekend gemaakt.

Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per persoon. Dit inschrijfgeld wordt gebruikt voor de prijzen aan het eind van de rit. Er zullen prijzen beschikbaar zijn voor de nrs 1 en 2 van de categorieën en voor de winnende deelnemer aan de slotdag.

Handicap categorieën

De deelnemers worden ingedeeld in 4 categorieën waarvan pas na de inschrijving (als aantal deelnemers bekend is) besloten kan worden bij welke handicaps de grenzen komen te liggen. Uitgangspunt is de categorieën zoveel mogelijk in aantal deelnemers gelijk te krijgen. Hierbij wordt, i.v.m. de 100% handicapverrekening, apart gekeken naar de grootte van Cat 1, het verschil tussen de hoogste en laagste handicap moet met name voor de groep single handicappers niet te groot worden om het interessant te houden voor deze groep.

Handicapverrekening

De handicapverrekening is 100%. De slagen worden gegeven/ontvangen op de holes met de laagste stroke-index.

Spelers met Exact HCP boven 36 spelen de wedstrijden met HCP 36.

Poule-indeling

De indeling in poules geschiedt volgens een gestandaardiseerde methode. Uitgangspunt hierbij is dat aantal deelnemers in poule max 4 is. De indeling in poules wordt per email aan de deelnemers bekend gemaakt, een kopie van de poule-indeling wordt per categorie in de hal opgehangen.

Het spelen van de poulewedstrijden

De deelnemers maken zelf afspraken binnen de poule om de wedstrijden te spelen.

De winnaar van een wedstrijd in de poulefase krijgt 2 punten, bij gelijk eindigen krijgen beide spelers 1 punt. Indien wedstrijden niet gespeeld worden om welke reden dan ook, krijgen beide spelers 0 punten. Een gegeven wedstrijd levert 1 up op.

Van iedere gespeelde (of gegeven) wedstrijd moet één door beide spelers volledig ingevulde en getekende kaart ingeleverd worden, met de scorevermelding(!).

Bijvoorbeeld: 3/2  hetgeen betekent   3 up met nog 2 holes te spelen. Vermeld tevens duidelijk de naam van de winnaar en het poule nummer. De scorevermelding is belangrijk wanneer er spelers in de poule gelijk eindigen.

De getekende scorekaart dient direct na de wedstrijd in de doos met daarop "kaarten RJD Bokaal" onder het publicatiebord (in de hal bij de computerschermen) te worden gedeponeerd.

De uitslag van elke wedstrijd wordt door de wedstrijdleiding op de lijsten op het publicatiebord ingevuld.

Indien een speler zich tijdens de poulewedstrijden door onvoorziene omstandigheden terugtrekt worden alle wedstrijden die door de betreffende speler gespeeld zijn niet meegeteld.

Per categorie gaan 16 spelers door naar de KO fase. Afhankelijk van het aantal poules betekent dit dat de nummers 1 en een aantal beste nrs 2 in de KO fase spelen om de winst binnen de categorie.

De winnaar wordt bepaald door aantal behaalde punten, bij gelijke stand tellen:

  1. Het onderling resultaat,
  2. De scores van alle poulewedstrijden, aantal up’s minus het aantal down’s,
  3. Het lot.

De nr 2 in de poule wordt op dezelfde wijze bepaald. Om te voorkomen dat nrs 2 in vergelijking met andere nrs 2 benadeeld worden door bv een kleinere poule of het voortijdig terugtrekken van deelnemers aan die poule, krijgen de deelnemers in kleinere poules per vervallen wedstrijd virtueel 2 punten met een winst van 1 up.

Het spelen van de KO wedstrijden.

De deelnemers die doorgaan naar de KO fase worden per categorie  in een matchplayschema ingedeeld. Dit schema wordt per e-mail naar de deelnemers gestuurd. Een kopie van deze schema’s wordt in de hal op het mededelingenbord gehangen.

Ook in deze fase dienen de deelnemers zelf afspraken te maken. De uitslag dient door de winnaar per e-mail of Whatsapp bekend te worden gemaakt bij de wedstrijdleider. De scorekaart dient, getekend door beide spelers, te worden gedeponeerd in de doos onder de wedstrijdschema's. De wedstrijdleiding noteert de score in de schema's.

Er moet een winnaar komen, bij gelijk eindigen dient er een shoot out te worden gespeeld. Het liefst natuurlijk direct, maar indien dit door andere reserveringen niet mogelijk is kan dat ook later. Voor wijze van spelen van shoot out, zie wedstrijdreglement RVN.

De categoriefinales worden gezamenlijk gespeeld op de dag voorafgaand aan de halve finales en finale om de RJD Bokaal.

Slotdag

Op de slotdag spelen in de halve finale de winnaars van Cat 1 en 4 tegen elkaar, zo ook de winnaars van Cat 2 en 3. De grote finale om de RJD Bokaal gaat dan tussen de winnaars van deze halve finalewedstrijden. De verliezers van de halve finales spelen om de 3de en 4de plaats.

Organisatie, wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding bestaat uit 4 personen, van elke betrokken commissie een lid. De algehele coördinatie ligt bij de wedstrijdcommissie.

De wedstrijdleiding wordt per categorie toegewezen aan een commissie:

Cat 1 : Jeugdcie

Cat 2 : Wedstrijdcie

Cat 3 : Herendagcie

Cat 4 : Mixeddagcie