Menu

Vacature Bestuur

Aan het einde van dit seizoen zal conform het rooster van aftreden het bestuurslidmaatschap van twee bestuursleden eindigen. 

Op basis van de statuten zal het bestuur aan de ALV in maart 2024 een voordracht doen voor de benoeming van twee nieuwe bestuursleden. Om tot een goede voordracht te kunnen komen wil het bestuur graag in contact komen met leden die belangstelling hebben voor het bestuurslidmaatschap.

Het bestuur stelt het zeer op prijs als vooral ook vrouwelijke leden hun belangstelling tonen, omdat die in het huidige bestuur ondervertegenwoordigd zijn.

Je kunt je reactie sturen naar voorzitter@golfclubhetrijkvannijmegen.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met voorzitter Luc Rohof 06-41787347.