Menu

Vacature vrijwilliger data-analyse

VACATURE: VRIJWILLIGER ANALYSE ENQUêTE PLAYERS 1ST EN DATASET ONLINE RESERVEREN

Ter ondersteuning van het bestuur bij het analyseren van de enquêtes van Players 1st en het maandelijks analyseren van de dataset, zoekt het bestuur een enthousiast lid die affiniteit en bij voorkeur ook kennis en ervaring heeft met het analyseren van cijfers. Je werkt nauw samen met Bart Durlinger, bestuurslid, die zowel Players 1st als het dashboard in zijn portefeuille heeft.

Klik hier voor meer informatie.
Voor meer informatie kun je je wenden tot Bart Durlinger (
durlinger.bart@gmail.com of 0631 313129).

VACATURE: VRIJWILLIGER ANALYSE ENQUETES PLAYERS 1ST EN DATASET ONLINE RESERVEREN

 

 

Achtergrondinformatie
Jaarlijks vindt de ledenenquête Players 1st plaats. De enquête zelf wordt bij alle leden afgenomen in mei en in juli. In augustus/september worden er vervolgens ledenpanels georganiseerd om de belangrijkste onderwerpen uit de enquête te bespreken. Hierna wordt een eindrapportage gemaakt ten behoeve van het bestuur. Deze eindrapportage wordt ook gepresenteerd op de ALV in november.

In het kader van het online reserveringssysteem hebben het bestuur en het Rijk gezamenlijk een dashboard ontwikkeld. Met dit dashboard krijgen wij inzage in het gebruik van de baancapaciteit (verenigingsbaan) en de speelmogelijkheden van de leden. Met als doel beiden te optimaliseren. De komende maanden wordt ervaring opgedaan met dit dashboard en gekeken of er verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Maandelijks wordt door het Rijk de afgesproken dataset beschikbaar gesteld, die vervolgens moet worden geanalyseerd. Op basis van deze analyses wordt in het periodieke overleg van het bestuur met het Rijk gekeken of de afspraken met betrekking tot de baancapaciteit, de speelmogelijkheden van de leden alsmede het functioneren van de reserveringsregels conform de verwachtingen zijn of bijstelling behoeven.

Vacature
Ter ondersteuning van het bestuur bij het analyseren van de enquêtes van Players 1st en het maandelijks analyseren van de dataset, zoekt het bestuur een enthousiast lid die affiniteit en bij voorkeur ook kennis en ervaring heeft met het analyseren van cijfers. Je werkt nauw samen met Bart Durlinger, bestuurslid, die zowel Players 1st als het dashboard in zijn portefeuille heeft.

Profielschets
Het bestuur gaat graag met jou in gesprek als je voldoet aan het volgende:

  • je hebt er plezier in om met cijfers aan de slag te gaan en deze te analyseren
  • je hebt een goed analytisch vermogen
  • je kunt omgaan met vertrouwelijke gegevens
  • je wilt een bijdrage leveren aan het succes van Players 1st en online reserveren

Je bent in ieder geval dit jaar voldoende beschikbaar. Aan het einde van dit jaar kijken we samen vooruit naar de afspraken
voor volgend jaar.

Procedure
Voor meer informatie kun je je wenden tot Bart Durlinger (durlinger.bart@gmail.com of 06 31313129). Met belangstellende kandidaten wordt een eerste gesprek gevoerd. Bij (potentiële) geschiktheid vindt een tweede gesprek plaats. Aan dit tweede gesprek neemt ook een vertegenwoordiger van het Rijk deel. De benoeming vindt plaats door het bestuur op voordracht van Bart Durlinger.

Het bestuur zal ook via het eigen netwerk leden attenderen op deze vacature. Belangstellenden kunnen vervolgens kenbaar maken of zij interesse hebben, waarna ook voor hen de hierboven geschetste procedure geldt.