Menu

De Jeugdcommissie

Neem contact op met de Jeugdcommissie via deze link: jeugdcommissie@ledengcrvn.nl

De jeugdcommissie stelt zich ten doel de golfsport te bevorderen en te faciliteren voor de leden van de vereniging t/m de leeftijd van 21 jaar. Daarvoor voert zij een actief beleid m.b.t. werving, waarbij het werven van meisjes speerpunt is.

De commissie doet dit door:

  1. In samenwerking met de golfschool van het Rijk van Nijmegen golfpraktijklessen te organiseren en te ondersteunen met (door de NGF opgeleide) jeugdcoaches. Deze lessen worden door de vereniging financieel ondersteund.
  2. In samenwerking met de Regel- en Handicapcommissie golfregellessen te organiseren, afgerond door een regelexamen.
  3. Ervoor te zorgen dat de Vereniging  de certificering voor het Committed to Jeugd plan van de NGF behouden blijft.
  4. De organisatie van jeugdwedstrijden en -jeugdkampioenschappen, waar mogelijk in overleg met de wedstrijdcommissie.
  5. De organisatie van zgn Family-golfwedstrijden, ook in de winter.
  6. De samenstelling en organisatie van jeugdcompetitie teams, die deelnemen aan de landelijke jeugdcompetitie van de NGF.
  7. De golfsport zo veel mogelijk te propageren op scholen en sportclubs. De jeugdcommissie organiseert daarvoor in samenwerking met de golfschoolspeciale clinics. Het Rijk van Nijmegen organiseert in dit verband open dagen voor de jeugd.

Hier vind u het Beleidsplan-Jeugd-en-Talentontwikkeling 2015-2020.

Klik op deze link om te worden doorverwezen naar de vertrouwenscontactpersoon