Menu

Het World Handicap System

Wereldwijd bestonden er meerdere systemen voor het berekenen van een golfhandicap. De bekendste en meest gehanteerde waren de systemen van de USGA en de EGA. Deze systemen waren onderling niet uitwisselbaar. Hierdoor hadden spelers uit verschillende landen verschillende speelsterktes bij gelijke handicaps.

Om er voor te zorgen dat overal ter wereld een gelijke berekening van de handicap wordt toegepast, is het World Handicap System (WHS) ontwikkeld door de gezamenlijke golffederaties. Dit WHS vervangt in 2021 alle andere handicap berekeningssystemen in de wereld. Alle bestaande systemen komen hiermee te vervallen.

De belangrijkste oogmerken van het WHS zijn:

  1. Eén wereldwijde rekenmethode, die rekening houdt met de verschillen in moeilijkheid tussen de banen onderling.
  2. Een betere afspiegeling van de werkelijke speelsterkte van de golfer.
  3. Een faire correctie van de handicapberekening in geval van erg slechte of erg goede weers- en/of baanomstandigheden. Dit heet de Playing Conditions Calculation (PCC).

Hoe werkt het WHS?

De handicap wordt voortaan berekend aan de hand van de beste 8 dagresultaten uit de laatste 20 qualifying kaarten. Dit heeft tot gevolg, dat de exacte handicap (EHCP) veel beter aansluit bij de werkelijkheid, omdat spelers nu net zo snel kunnen zakken als stijgen in hun handicap. Dit in tegenstelling tot het oude systeem, waarbij je wel wel snel kon zakken maar alleen langzaam stijgen.

Qualifying kaarten worden verwerkt op basis van je dagresultaat. Het dagresultaat kan berekend worden aan de hand van het bekende Stableford systeem of aan de hand van strokeplay max, hetgeen inhoudt, dat een speler per hole niet meer slagen kan noteren dan een persoonlijke dubbel bogey (= de par van de hole + playing handicapslagen voor die hole + 2). De som van de slagen per hole is de bruto score voor die ronde.

Het begrip buffer verdwijnt. De handicap wordt na iedere nieuwe Q-score opnieuw op basis van de laatst beschikbare 20 kaarten berekend. Om aan 20 qualifying scores te komen kan het systeem teruggaan t/m uiterlijk 2016. Mochten er dan nog steeds geen 20 qualifying scores beschikbaar zijn, dan voorzien uitzonderingsregels in een oplossing.

Nadat de qualifying scores van alle spelers op één baan of luscombinatie voor die dag zijn ingevoerd in de golf.nl app of de m.eg4u.nl app (of via de terminals in de hal van het clubhuis), berekent het systeem de PCC. Als het nodig is wordt er automatisch een correctie doorgevoerd.

Dit betekent twee dingen:

  • Het is belangrijk om de qualifying scores op de dag van spelen meteen in te voeren voor een nauwkeurige PCC berekening. Scores die later worden ingevoerd tellen niet meer mee voor de PCC-berekening.
  • Het effect op je EHCP staat pas een dag na het spelen van de ronde vast.

Overgang naar het WHS

Het zou oneerlijk zijn om iedere golfer van scratch te laten starten bij het ingaan van het WHS. Daarom is er een overgangsscenario, waarbij de laatste 20 qualifying kaarten uit de periode 2020-2016 worden omgerekend volgens het WHS, waaruit dan op basis van de 8 beste dagresultaten de nieuwe WHS handicap wordt afgeleid. De verwachting is, dat spelers met een EHCP onder de 10 licht zullen zakken en spelers daarboven licht zullen stijgen. Ook hier zijn er uitzonderingsregels die voorkomen, dat het verschil tussen bestaande en WHS handicap te groot wordt.

Vanaf begin 2021 tot aan de definitieve invoering van het WHS, vóór het begin van de competitie 2021, zal de WHS HCP samen met de EGA (de oude) HCP op de digitale NGF pas worden vermeld. Daarna wordt alleen de WHS HCP vermeld.

Wat betekent dit voor het spelen van Q-kaarten?

Eigenlijk verandert er niets.

Het aantal slagen per hole wordt zoals gebruikelijk in de golf.nl app of via de m.eg4u.nl app ingevoerd, bij voorkeur op basis van strokeplay max. Dit moet gebeuren op de dag van spelen.
Alle beschikbare scores van één baan of luscombinatie worden meegewogen om te komen tot de PCC voor die dag. Golf.nl verwerkt de PCC en geeft dan een dag later de nieuwe EHCP door.

Wat betekent dit voor het spelen van wedstrijden?

Ook hier is de verandering minimaal.

Het enige merkbare effect is, dat voor qualifying strokeplaywedstrijden de Course Handicap vastgesteld wordt basis van 95% van de EHCP.

De uitslag wordt zoals altijd vastgesteld aan de hand van de gekozen spelvorm.

De nieuwe handicap wordt een dag later berekend, nadat de PCC bekend is. Omdat de PCC voor alle spelers gelijk is, beïnvloedt deze de uitslag van een wedstrijd niet.

Meer informatie

Een uitgebreide beschrijving over hoe het WHS functioneert vind je hier.

Voor nog meer informatie over de exacte berekeningen in het WHS kun je dit document downloaden.

Daarnaast is er natuurlijk informatie beschikbaar op de sites van de NGF en de R&A (in het Engels).

 

 

Laatste wijziging 20201130