Menu

Een wintergreen verdient ook respect!

Het is je ongetwijfeld al opgevallen dat de greenkeepers de winterholes hebben geplaatst en de contouren van de wintergreens hebben aangegeven met witte lijnen. Binnen deze lijnen worden nu de wintergreens geprepareerd voor wanneer ze nodig zullen zijn als het weer het spelen op zomergreens niet toelaat.

Om straks plezier te hebben van wintergreens is het van groot belang dat we er met z’n allen voorzichtig mee omgaan en gelukkig helpen de regels daar een handje bij.

Dat je niet met je trolley of buggy over de greens rijdt is logisch, nietwaar? Jammer genoeg zijn er nog steeds veel spelers die denken dat dat bij een wintergreen wel kan… Een wintergreen is ook een green, let dus alsjeblieft op en loop of rijd eromheen!

En wat moet je doen als je bal op een wintergreen ligt? Dan moet je hem, zónder straf, ontwijken!

Als een wintergreen op een hole niet in gebruik is, dan is een wintergreen een z.g. “verkeerde green” die ontweken moet worden als je bal de wintergreen raakt of erop ligt of je stand of je swing in de weg zit.

Dat ontwijken doe je door het nearest point of relief te bepalen en daarvandaan (uiteraard niet dichter bij de hole in het spel!) binnen 1 stoklengte te droppen, waarbij je de wintergreen compleet ontwijkt.

Schematisch ziet dat er zo uit:

 Ontwijken verkeerde green

Best veel spelers maken de opmerking dat wintergreens Grond in Bewerking (GUR) zouden zijn en dat is begrijpelijk, omdat bij ons een Plaatselijke Regel het spelen vanuit GUR verbiedt en de manier van ontwijken bijna hetzelfde is.

Dat is echter niet bij iedere club zo.

De algemene regel over het ontwijken van GUR geeft aan dat je GUR mag ontwijken, (Regel 16.1b) maar niet moet, en sommige clubs houden het daarbij.

Door te zeggen dat een wintergreen GUR is betekent dat dus dat je op sommige banen wintergreens niet hoeft te ontwijken en op andere wel en dat schept verwarring. Vandaar dat een wintergreen een “verkeerde green” is volgens regel 13.1f en geen GUR.

Voor de spelers die het naadje van de kous willen weten, Regel 13.1f zegt hier het volgende over.

Regel 13.1f Verplicht ontwijken van een verkeerde green

(1) Betekenis van belemmering door een verkeerde green. Er is sprake van belemmering volgens deze regel wanneer:

 • enig deel van de bal van de speler de verkeerde green raakt of binnen de grens van de verkeerde green op of in iets ligt (zoals een los natuurlijk voorwerp of een obstakel), of
 • een verkeerde green een fysieke belemmering vormt voor de voorgenomen stand of voorgenomen swing van de speler.

(2) Verplicht ontwijken. Wanneer er sprake is van een belemmering door een verkeerde green, mag de speler de bal niet spelen zoals hij ligt.

In plaats daarvan moet de speler de belemmering ontwijken door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3):

 • Referentiepunt: Het dichtstbijzijnde punt waar de belemmering volledig wordt ontweken in hetzelfde gebied van de baan waar de oorspronkelijke bal tot stilstand is gekomen.
 • Afmeting van de dropzone gemeten vanaf het referentiepunt: Eén clublengte, maar met de volgende beperkingen:
 • Beperkingen voor de plaats van de dropzone:
  • De dropzone moet in hetzelfde gebied van de baan zijn als het referentiepunt.
  • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
  • Alle belemmeringen door de verkeerde green moeten volledig worden ontweken.

(3) Ontwijken niet toegestaan wanneer duidelijk onredelijk. Ontwijken volgens Regel 13.1f is niet toegestaan als er uitsluitend belemmering is doordat de speler een club, stand, swing of speelrichting kiest die onder de gegeven omstandigheden duidelijk onredelijk is.

Straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht of het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 13.1: algemene straf volgens Regel 6.3b of 14.7a. (twee strafslagen in strokeplay, verlies van de hole in matchplay)

 

Laatste wijziging 20221019