Menu

Robert-Jan Derksen Bokaal

De Robert-Jan Derksen Bokaal is een wedstrijd door het jaar heen van half april tot eind oktober,  een clubbrede individuele matchplaycompetitie, waarbij de deelnemers worden ingedeeld in handicap categorieën en per categorie worden ingedeeld in poules en waarbij de winnaars in een Knock Out systeem verder gaan. De winnaars per categorie spelen eind oktober 2022 tegen elkaar voor de eindwinst.

Handicap categorieën

De deelnemers worden ingedeeld in 4 categorieën waarvan pas na de inschrijving (als aantal deelnemers bekend is) besloten kan worden bij welke handicaps de grenzen komen te liggen. Uitgangspunt is de categorieën zoveel mogelijk in aantal deelnemers gelijk te krijgen. Hierbij wordt, i.v.m. de 100% handicapverrekening, apart gekeken naar de grootte van Cat 1, het verschil tussen de hoogste en laagste handicap moet met name voor de groep single handicappers niet te groot worden om het interessant te houden voor deze groep.

Op de slotdag(en) spelen in de halve finale Cat 1 en 2 tegen elkaar, zo ook Cat 3 en 4. De finale gaat dan tussen de winnaars van deze van deze halve finalewedstrijden.

Handicapverrekening

De handicapverrekening is 100%. De slagen worden gegeven/ontvangen op de holes met de laagste stroke-index.

Poule-indeling

De indeling in poules geschiedt volgens een gestandaardiseerde methode. Uitgangspunt hierbij is dat aantal deelnemers in poule max 5 is. De indeling in poules wordt per email aan de deelnemers bekend gemaakt, een kopie van de poule-indeling wordt per categorie in de hal opgehangen.

Het spelen van de poulewedstrijden

De deelnemers maken zelf afspraken binnen de poule om de wedstrijden te spelen.

Om u in het huidige reserveringssysteem tegemoet te komen stelt de wedstrijdcommissie vanaf 20 mei elke week 1 of 2 startblokken beschikbaar waar u zich samen met uw tegenspeler via de verenigingswebsite kunt inschrijven. U vindt deze startblokken onder het kopje “RJD/OFM poulewedstrijden” bij inschrijven wedstrijden.

Deze startblokken zullen afhankelijk van andere verenigingsactiviteiten ingepland worden op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag/zondagmiddag.

De gekozen spelvorm voor deze startblokken is 4 ball scramble, natuurlijk wordt matchplay gespeeld maar door het kiezen van deze spelvorm in Egolf4U kunt u zich als “team” inschrijven. Voor de RJD Bokaal is dit u en uw tegenspeler, voor de OFM is dit uw eigen team en met het team waar u tegen speelt.

Er komt hiervan geen startlijst, de start binnen deze startblokken geschiedt op volgorde van inschrijven, u kunt dus zelf ongeveer bepalen hoe laat u kan starten op basis van het aantal dat in de inschrijflijst boven u staat. Zie het maar als een virtuele spiraal. U kunt natuurlijk ook buiten deze startblokken met elkaar andere afspraken maken.

De winnaar van een wedstrijd in de poulefase krijgt 2 punten, bij gelijk eindigen krijgen beide spelers 1 punt. Indien wedstrijden niet gespeeld worden om welke reden dan ook, krijgen beide spelers 0 punten. Een gegeven wedstrijd levert 1 up op.

Van iedere gespeelde (of gegeven) wedstrijd moet één door beide spelers volledig ingevulde en getekende kaart ingeleverd worden, met de scorevermelding(!).

Bijvoorbeeld: 3/2  hetgeen betekent   3 up met nog 2 holes te spelen. Vermeld tevens duidelijk de naam van de winnaar en het poule nummer. De scorevermelding is belangrijk wanneer er spelers in de poule gelijk eindigen.

De getekende scorekaart dient direct na de wedstrijd in het grijze matchplay-doosje onder het publicatiebord (in de hal bij de computerschermen) te worden gedeponeerd.

De uitslag van elke wedstrijd wordt door de wedstrijdleiding op de lijsten op het publicatiebord ingevuld.

Indien een speler zich tijdens de poule wedstrijden door onvoorziene omstandigheden terugtrekt worden alle wedstrijden die door de betreffende speler gespeeld zijn niet meegeteld.

Per categorie gaan 8 spelers door naar de KO fase. Afhankelijk van het aantal poules betekent dit dat de nummers 1 en een aantal beste nrs 2 in de KO fase spelen om de winst binnen de  categorie.

De winnaar wordt bepaald door aantal behaalde punten, bij gelijke stand tellen:

  1. Het onderling resultaat,
  2. De scores van alle poulewedstrijden, aantal up’s minus het aantal down’s,
  3. Het lot.

De nr 2 in de poule wordt op dezelfde wijze bepaald. Indien gekozen moet worden voor een aantal beste nrs 2 zal uitgegaan worden van het gemiddeld aantal punten dat in de poule is behaald. Deze  aanpassing is nodig om te voorkomen dat nrs 2 in vergelijking met andere nrs 2 benadeeld worden door bv een kleinere poule of het voortijdig terugtrekken van deelnemers aan die poule.

Het spelen van de KO wedstrijden.

De deelnemers die doorgaan naar de KO fase worden per categorie  in een matchplayschema ingedeeld. Dit schema wordt per e-mail naar de deelnemers gestuurd. Een kopie van deze schema’s wordt in de hal op het mededelingenbord gehangen.

Ook in deze fase dienen de deelnemers zelf afspraken te maken. Bezien wordt nog of ook in deze fase startblokken beschikbaar worden gesteld. De uitslag dient door de winnaar per e-mail of Whatsapp bekend te worden gemaakt bij de wedstrijdleider. Ook dient de uitslag door de winnaar te worden genoteerd op het schema in de hal.

Er moet een winnaar komen, bij gelijk eindigen dient er een shoot out te worden gespeeld. Het liefst natuurlijk direct, maar indien dit door andere reserveringen niet mogelijk is kan dat ook later.

Startblokken

Deelnemers ontvangen detailinformatie (datum, tijd) over startblokken bij de bekendmaking van de poule-indelingen.

Inschrijven

De inschrijving loopt van 1 maart tot 15 april. Zo spoedig mogelijk na 15 april wordt de poule-indeling bekend gemaakt.

Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per persoon. Dit inschrijfgeld wordt gebruikt voor de prijzen aan het eind van de rit. Er zullen prijzen beschikbaar zijn voor de nrs 1 en 2 van de categorieën en voor de winnende deelnemer aan de slotdag.

Organisatie, wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding bestaat uit 4 personen, van elke betrokken commissie een lid. De algehele coördinatie ligt bij de wedstrijdcommissie.

De wedstrijdleiding wordt per categorie toegewezen aan een commissie:

Cat 1 : Jeugdcie

Cat 2: Wedstrijdcie

Cat 3 : Herendagcie

Cat 4 : Seniorencie