Menu

Vacatures Golf 5-Daagse commissie

De Golf 5-Daagse commissie

De Golf 5-Daagse commissie organiseert, traditiegetrouw in de eerste volle week van juli, de Golf 5-Daagse; een aantal golfwedstrijden op vijf aaneengesloten dagen in een gezellige en vriendschappelijke sfeer. Vanwege wisseling van de wacht zoekt de Golf 5-Daagse commissie een

penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor:

 • de inning van de inschrijfgelden en de daarbij behorende communicatie;
 • het invoeren van ht werken met iDEAL
 • de tijdige betaling aan leveranciers van goederen en/of diensten
 • tijdige kwartaalrapportages aan de penningmeester van de golfclub
 • het overleg met de indeler van de wedstrijden over late afmeldingen
 • het melden van buggy-reserveringen aan de shop
 • het opstellen en het toelichten van het financieel overzicht van de Golf 5-Daagse

De nieuwe penningmeester:

 • is een teamplayer die goed samenwerkt binnen een team;
 • heeft kennis van Excel en leert snel te werken met E-Golf4U;
 • kan financiële overzichten opstellen;
 • is goed bereikbaarheid, met name vlak voor en tijdens de Golf 5-Daagse.

Meer informatie of geïnteresseerd?

Klik hier voor meer informatie over de Golf 5-Daagse commissie.

Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in de functie, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van de commissie:

Maarten Strijbosch, tel. 06-22068219 of strijboschmaarten@hotmail.com