Menu

Sponsor

De sponsorcommissie

De sponsorcommissie is een nieuw op te richten team dat zorgdraagt voor het werven en behouden van sponsors voor meerdere jaren.  
Zie opdrachtformulering en taakomschrijving commissie.

Vactures

Er wordt gezocht naar een persoon die de commissie wil samenstellen en als voorzitter de commissie vorm wil geven samen met een aantal nog te werven leden van de commissie:

  • Voorzitter

Deze functie vraagt om:

  • goede communicatieve vaardigheden;
  • goede kennis van de Nederlandse taal;
  • goede contacten in het bedrijfleven;
  • het vermogen het aangeleverde materiaal (logo’s) op inhoud, stijl en lay out te beoordelen;
  • het opstellen en afsluiten van sponsorcontracten ism de penningmeester van de club;
  • een goede kennis van de Golfclub, de cultuur en de verenigingsstructuur (gewenst).

Meer informatie of geïnteresseerd?

Klik hier voor meer informatie over de sponsorcommissie. Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in de functie, dan kunt u contact opnemen met:

Gerard Jansen, jansen0511@gmail.com

of

Marianne Kalthoff, marianne.kalthoff@planet.nl