Menu

Verbeteringen aan de Nijmeegse Baan

Geplaatst: 18-02-2020

Nu de winter alweer half voorbij is, is de tijd aangebroken om te beginnen met geplande verbeteringen aan de baan.

Op NB 1 wordt de bunker voor de green vernieuwd, terwijl op NB4 het pad naast de tee-box wordt verbeterd en verlengd.

Voor hole 1 betekent dit, dat het gehele betroffen gebied GUR is, waaruit niet gespeeld mag worden. Begin maart worden hier graszoden gelegd. De bunker is dan weer in het spel, de plaatsen met zoden blijven GUR tot deze goed zijn aangegroeid.

Het verzoek aan alle spelers is dan ook deze plekken met voorzichtigheid te behandelen, zodat we snel weer van de bunker gebruik kunnen maken.

Roel Smits, de hoofd greenkeeper, stuurde bijgaande foto's.

Hole 1

  

 

  

Hole 4