Menu

Plaatselijke Regel Eikenprocessierups

Geplaatst: 05-07-2019

Plaatselijke Regel Eikenprocessierups

Helaas is ook dit jaar de eikenprocessierups weer in groten getale aanwezig.

Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen is de volgende plaatselijke regel van kracht.

Bomen die besmet zijn door de eikenprocessierups zijn in de regel gemerkt door rood-witte linten. Ook bomen die niet gemerkt zijn, maar waarin zich duidelijk een nest bevindt vallen onder deze Local Rule.

De gebieden onder deze bomen worden aangemerkt als Ground Under Repair (GUR) en moeten volgens Regel 16-1 worden ontweken. De grens van deze gebieden wordt bepaald door de omtrek van de kruin van de betreffende boom.

Deze Local Rule is van kracht zolang de bomen door rood-witte linten zijn gemerkt.

 https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2019/jun/golfregels-local-rule-voor-gevaarlijke-processierups?utm_source=Copernica&utm_medium=emailNGF&utm_campaign=NGFjuni2018