Menu

Let op! Kwetsbaarheid baan

Geplaatst: 25-02-2021

Na de sneeuw, ijzel, vorst en regen is onze golfbaan erg kwetsbaar.
Verzoek aan alle golfers om tijdens de golfronde divots (plaggen) terug te leggen, bunkers aan te harken en zoveel mogelijk pitchmarks te repareren.

 

Hieronder lees je hoe je dit op de juiste manier kunt doen:

Herstellen pitchmarks
Beste golfers, graag aandacht voor de reparatie van pitchmarks op de mooie greens van onze golfbaan. Zeker als het vaak regent neemt het aantal niet gerepareerde pitchmarks helaas behoorlijk toe.

Oorzaak
Vaak wordt het zoeken naar de plek waar de golfbal een inslag heeft gemaakt op de green(pitchmark) gewoonweg vergeten. Men loopt direct naar de plaats waar de bal tot stilstand is gekomen, op of naast de green en vergeet de pitchmark te herstellen.

Waarom repareren?
Voor het behoud van goede greens is het bittere noodzaak om de door de inslag van de bal ontstane pitchmark te repareren.
Doet u dat niet, dan ontstaan er oneffen plekken op de green.

Mogelijke gevolgen!
Veel erger nog is dat door het niet repareren van de pitchmarks ‘grasziektes’ en onkruidgroei het gevolg zijn en de verhoogde rand van de pitchmark bij een volgende maaibeurt ‘kaal’ gemaaid wordt.

Gereedschap
De pitchmark repareert u met de pitchfork (zie tekening), die u verplicht bij u draagt (dus NIET in de tas, maar in uw broek- of jaszak!). De marshal kan daarop controleren.

Hoe te repareren?
Na de inslag van de bal ontstaat een ‘heuveltje’ (of kuiltje): dat is de pitchmark.

Een correcte reparatie, zie onderstaande tekeningen.

Sla je een plag? Dat kan natuurlijk gebeuren, want dat hoort bij golf! Wel vragen we je om de plaggen op de fairway netjes terug te leggen. Dit komt je eigen spelplezier en die van anderen ten goede! Bovendien blijft de baan hierdoor in goede conditie! 

 

 

Aanharken van bunkers