Menu

Herendag: "Out of Bounds"

Geplaatst: 27-03-2019

                                                 

                                                         

UITNODIGING "OUT OF BOUNDS" – MAANDAG 29 APRIL 2019

 

Namens de Herendag Commissie, nodigen wij u graag uit voor de eerste  “Out of Bounds” wedstrijd van dit jaar op de
Pitch & Putt Baan in Molenhoek.
Via onze website kunt u zich vanaf maandag 8 april a.s. voor dit golftoernooi inschrijven.
De wedstrijdvorm is: Strokeplay.

Wij hebben voor u deze dag een speciaal arrangement:
Ontvangst met koffie/thee en gebak, green fee en lunch-buffet voor € 29,50.
Over te maken op rekening nr. NL90 RABO 0117412570 t.n.v. Golfclub Rijk van Nijmegen, onder vermelding van Herendag Out of Bounds 1; gaarne gelijktijdig met de inschrijving.
Uw deelname is definitief als het inschrijfgeld is voldaan.

Wij verheugen ons erop u op 29 april in Molenhoek welkom te heten. 

Met vriendelijke groet,

Jan Dirk Schepers
Wilbert Gitmans
Peter van Mens

  

PROGRAMMA OUT OF BOUNDS 29 APRIL 2019

18 HOLES PITCH & PUTBAAN MOLENHOEK 

Lierweg 2 C
6584 DC Molenhoek
024-3880552

Gastheer – Pieter Jan Vries

08:45 uur          Ontvangst met koffie/thee en gebak
09:30 uur          Naar de holes
09:45 uur          Aanvang shotgun “Strokeplay”
12:00 uur          Inleveren score kaarten
13:00 uur          Lunch buffet; kop soep, diverse luxe belegde sandwiches met zalm, brie, kaas en diverse  vleeswaren,
                        een bolletje
 rundvleessalade en een broodje met een Bourgondische kroket.
                        Op de buffettafel staat melk en karnemelk.

                        Prijsuitreiking “Wedstrijd” tijdens de lunch

14:00 uur          Sluiting 

P.S. Voor het invoeren van uw scores verzoeken wij u om uw NGF pasje mee te nemen (alleen met code en wachtwoord blijkt niet te werken).