Menu

ClubBreed Golf

Geplaatst: 15-02-2018


“Groepstrainingen met mijn team zijn het leukste onderdeel van het golfen“

 
Deze woorden sprak Els Cretier tijdens de nieuwjaarsreceptie bij het in ontvangst nemen van de titel en prijs voor golfster van het jaar 2017.

In die bijeenkomst werd ook de nieuwe Commissie ClubBreed Golf voorgesteld. Een commissie die onder andere via groepstrainingen het plezier en het spelniveau van de leden wil verhogen. We willen onze huidige leden stimuleren om vaker naar de baan te gaan. Nieuwe leden willen we de mogelijkheid bieden om via onder meer groepstrainingen zich sneller thuis te voelen in onze vereniging. Een nieuw sportief beleid, waarvan de contouren tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering zijn vastgesteld en nu door deze Commissie verder worden uitgewerkt.

We gaan drie activiteiten organiseren:

  • In de tweede helft van maart starten we onder leiding van onze pro’s groepstrainingen met vijf pilotgroepen (40 personen): drie groepen met leden uit de handicapcategorie 36 – baanpermissie en twee groepen uit de handicapcategorie 20 – 36. Als de pilots positief verlopen, zullen we vanaf 2019 ook alle andere handicapgroepen uitnodigen voor deelname.
  • Naast deze groepstrainingen gaan we ook drie à vier themabijeenkomsten organiseren, die voor alle leden bedoeld zijn. Suggesties zijn altijd welkom.
  • Een derde activiteit van de Commissie is gericht op het aanbieden van Golffitness in het najaar.

 
Samengevat zijn onze ambities:

  • lidmaatschap nog meer inhoud en toegevoegde waarde geven
  • leden meer betrekken bij de golfclub
  • spelplezier vergroten
  • de band met andere leden versterken
  • op maat gemaakte wedstrijden aanbieden, dat wil zeggen nog beter afgestemd op wensen en capaciteiten
  • leden van verschillende niveaus laten ‘leren’ van en met elkaar

  

Commissie ClubBreed Golf,

Luc Rohof, voorzitter
Bart Durlinger, vice-voorzitter en secretaris
Monica de Kerf-Klessens, penningmeester
Bas Peeters, lid
Anita Wolters, lid 

clubbreedgolf@ledengcrvn.nl