Menu

Sponsor

sponsorcommissie@golfclubhetrijkvannijmegen.nl

DOELSTELLING

De sponsorcommissie draagt zorg en verantwoording voor het verder professionaliseren van het sponsorbeleid. De commissie voert een actief beleid met als doelstelling het behoud van het huidige sponsorbestand en ook het verder uitbouwen daarvan met het oog op de toekomstige ontwikkelingen binnen Golfclub Het Rijk van Nijmegen.

De sponsorcommissie legt tweemaal per jaar verantwoording af aan het Bestuur.

Een lid is verantwoordelijk voor de communicatie.

 

TAKEN SPONSORCOMMISSIE

De belangrijkste taken binnen de Sponsorcommissie zijn:

- Het verkennen van de markt naar potentiële sponsoren.

- Het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren.

- Beoordeling en besluitvorming ten aanzien van Club Sponsoren.

 

Laatste wijziging 20220124

Commissieleden