Menu

Sponsor

SPONSORCOMMISSIE

DOELSTELLING

De sponsorcommissie draagt zorg en verantwoording voor het verder professionaliseren van het sponsorbeleid. Voert een actief sponsorbeleid met tot doelstelling het behoud van het huidige sponsorbestand en ook het verder uitbouwen van het sponsorbestand met het oog op de toekomstige ontwikkelingen binnen Golfclub Het Rijk van Nijmegen.

De sponsorcommissie legt 2 maal per jaar verantwoording af aan het dagelijks bestuur.

Een lid is verantwoordelijk is voor communicatie.

 

TAKEN  SPONSORCOMMISSIE

De belangrijkste taken binnen de Sponsorcommissie zijn:

-Het verkennen van de markt naar potentiële sponsoren.

-Het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren.

Beoordeling en besluitvorming ten aanzien van Club Sponsoren.

 

Commissieleden